Những câu hỏi thường gặp trong Chương trình đầu tư định cư ở Malta (phần 3)

Câu 7.10: Cha mẹ hoặc ông bà đăng ký có giới hạn độ tuổi không?

Không giới hạn độ tuổi.

Câu 7.11: Chúng tôi giả định rằng bằng chứng về quyền sở hữu Doanh nghiệp chỉ được áp dụng đối với đương đơn đã tuyên bố rằng anh ta tự làm chủ. Xin vui lòng xác nhận.

Trong trường hợp sở hữu doanh nghiệp, dù một phần hay toàn bộ, đương đơn bắt buộc phải cung cấp bằng chứng bất kể tình trạng việc làm được tuyên bố.

Câu 7.12: Đương đơn có cần nộp bằng chứng về việc làm khi họ khai không tự làm chủ doanh nghiệp hay không?

Đương đơn bắt buộc phải nộp bằng chứng về việc làm khi họ khai không tự làm chủ doanh nghiệp hay không.

Câu 7.13: Nếu đương đơn khai rằng anh ta vừa tự làm chủ vừa không tự làm chủ thì cần cung cấp bằng chứng nào?

Trong trường hợp đương đơn vừa tự làm chủ vừa không tự làm chủ, anh ta phải đánh dấu cả hai lựa chọn trong Phần C của mẫu MRVP2 và phải đưa ra bằng chứng về việc làm của mình.

Câu 7.14: Nên hoàn thành Mẫu MRVP 4 như thế nào?

Trong trường hợp trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi vào ngày nộp đơn, chỉ cần đánh dấu vào ô B trong Phần B và hoàn thành tất cả phần C. Trong trường hợp người phụ thuộc từ 13 đến 18 tuổi, hoàn thành Phần B và Phần C. Trong trường hợp người phụ thuộc trưởng thành, hoàn thành một phần A. Phần C1 sẽ được điền và ký bởi đương đơn hoặc vợ/chồng đương đơn, người sẽ chọn vai trò mà anh ấy / cô ấy nộp trong đơn bằng cách chọn đương đơn hoặc vợ/chồng đương đơn trong phần thích hợp. Nếu anh ấy / cô ấy có quyền trực tiếp nuôi con, anh ấy/cô ấy phải thể hiện điều này bằng cách đánh dấu vào ô biểu thị quyền trực tiếp nuôi con. Phần C2 sẽ được điền bởi phụ huynh/người giám hộ hợp pháp khác của trẻ vị thành niên trừ khi cha mẹ kia có quyền trực tiếp nuôi con. Một lần nữa, người này (cha mẹ/người giám hộ hợp pháp khác) phải đánh dấu xem người đó là đương đơn hoặc vợ/chồng đương đơn hoặc Người không nộp đơn liên quan đến trẻ vị thành niên có thông tin chi tiết được ghi trong mẫu đơn.

Câu 7.15: Có phải chỉ có Mẫu MRVP1 yêu cầu chữ ký của Ủy viên về Lời thề không?

Mẫu MRVP1 là một tuyên bố tuyên thệ và do đó phải được ký trước Ủy viên Lời thề (hoặc bất cứ ai được trao quyền để thực hiện lời thề trong khu vực tài phán tương ứng), người đó phải đóng dấu, ký tên và ghi ngày vào mẫu. Hơn nữa, cả đương đơn và Người ủy quyền cho Lời thề đều phải viết tắt tên vào mỗi trang.

Câu 7.16: Trên Mẫu MRVP3 (Báo cáo và Câu hỏi Y tế), nếu một bệnh viện/bác sĩ cụ thể điền vào và ký vào mẫu đơn, họ vẫn phải bổ sung báo cáo xét nghiệm y tế?

Biểu mẫu phải đủ miễn là kèm theo tài liệu nhận dạng bệnh nhân và được đóng dấu, ký tên và ghi ngày tháng bởi bác sĩ kiểm tra.

Câu 7.17: Những bệnh viện nào được cơ quan có thẩm quyền của Malta chấp nhận? Nếu các bệnh viện quốc tế được chấp nhận và khách hàng có hồ sơ kiểm tra bằng tiếng Anh, có cần phải hợp thức hóa Lãnh sự từ Đại sứ quán Malta?

Bệnh viện trong nước và quốc tế được chấp nhận. Không cần hợp thức hóa Lãnh sự.

Câu 7.18: Khi không có Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Malta ở một quốc gia nào đó, hoặc nếu đương đơn mong muốn, luật sư / công chứng địa phương có thể là nhân chứng cho chữ ký trên Mẫu MRVP1 và bất kỳ bản khai nào khác không? Ngoài ra, một Tòa án địa phương có thể là nhân chứng của chữ ký không?

Bất cứ ai được trao quyền để thực hiện lời thề trong phạm vi quyền hạn tương ứng và chúng tôi có xác nhận chính thức rằng đây là trường hợp có thể làm nhân chứng cho ​​chữ ký trên Mẫu MRVP 1 và các bản khai khác. Một ủy viên cho lời thề cũng có thể có sẵn tại Tòa án của pháp luật địa phương. Cần lưu ý rằng tất cả các chữ ký phải có dấu của văn phòng và bất kỳ chi tiết có liên quan khác.

8. Nộp hồ sơ

Câu 8.1: Đương đơn có cần phải có mặt khi nộp đơn không?

Không. Luật sư đại diện sẽ thay mặt đương đơn nộp đơn.

Câu 8.2: Số tiền € 5.500 ban đầu sẽ được giải quyết như thế nào?

Số tiền € 5.500 phải được chuyển khoản thông qua ngân hàng điện tử vào số tài khoản 40023969188 dưới tên của Cơ quan Nhận diện Malta. Tại thời điểm đơn xin được IMA chấp nhận, yêu cầu thanh toán được chuyển cho Luật sư đại diện, người sẽ ảnh hưởng đến thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc, trích dẫn số Tham chiếu đơn xin IMA.

Câu 8.3: Phần A19 của mẫu MRVP2 đề cập đến chi tiết của quốc gia phát hành Chứng minh nhân dân. Có cần phải nộp bản sao của đơn xin không (dịch, chứng nhận, hợp thức hóa Lãnh sự)?

Có. Đó phải là bản sao được chứng thực và được dịch nếu không bằng tiếng Anh. Hơn nữa, nếu bản dịch được thực hiện ở nước ngoài cần phải được hợp thức hóa Lãnh sự. Các bản dịch được thực hiện ở Malta nên được thực hiện bởi một dịch giả được chứng nhận.

Câu 8.4: Đối với người phụ thuộc; có phải bản khai về sự phụ thuộc là yêu cầu duy nhất như bằng chứng của sự phụ thuộc hay có yêu cầu bất kỳ tài liệu chứng minh/hỗ trợ bổ sung nào không? Ví dụ: giấy chứng nhận của trường, giấy chứng nhận nghỉ hưu, vv?

Bản khai về sự phụ thuộc nên đầy đủ nhưng bất kỳ bằng chứng nào cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này.

Câu 8.5: Luật sư đại diện có thể nộp một giấy chứng nhận kết hôn cho mỗi cặp vợ chồng như chúng tôi làm trong chương trình IIP, thay vì một giấy chứng nhận từ mỗi người đã kết hôn không? Liên quan đến giấy chứng nhận ly hôn, họ có phải cung cấp tất cả những giấy chứng nhận gần đây nhất không?

Không có vấn đề gì với việc cung cấp một giấy chứng nhận kết hôn (hoặc bản sao có chứng thực) cho một cặp vợ chồng kết hôn. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi cần tất cả các giấy chứng nhận ly hôn.

Câu 8.6: Một bản khai có chữ ký của khách hàng có đầy đủ không? Hay họ phải nộp một bản tuyên thệ?

Trong một số trường hợp, một tờ khai có chữ ký là cần thiết, chẳng hạn như trong tờ khai tài sản / thu nhập. Trong các trường hợp khác, và điều này được quy định cụ thể, một bản khai có yêu cầu, chẳng hạn, khi đương tuyên bố rằng những người phụ thuộc trên 18 tuổi phụ thuộc về kinh tế vào đương đơn.

Câu 8.7: Bản tuyên thệ – có phải Ủy viên cho Lời thề là người phù hợp để chứng thực chữ ký của bản khai không?

Có, Ủy viên Lời thề là một người phù hợp cho việc này.

9. Cấp giấy chấp thuận, Giấy chứng nhận cư trú, Sinh trắc học và cấp thẻ cư trú

Câu 9.1: Điều gì sẽ xảy ra khi đơn xin được gửi bởi Luật sư đại diện?

Biên nhận đơn xin được trao cho Luật sư đại diện và cũng được yêu cầu trả khoản phí ban đầu là € 5.500. Khi IMA nhận được những tài liệu trên, một cuộc kiểm tra thẩm định về đương đơn và người phụ thuộc sẽ được thực hiện. Nếu thành công, Thư chấp thuận sẽ được nhóm MRVP ban hành. Theo quy trình này sẽ mất 4-5 tháng, đương đơn cần mua / thuê tài sản Đủ tiêu chuẩn, mua Đầu tư đủ điều kiện và mua Bảo hiểm Y tế cần thiết. Khung thời gian cho phép để đương đơn hoàn thành quá trình này là ba tháng (chúng tôi có thể gia hạn khi có nhu cầu) kể từ khi nhận được Thư chấp thuận. Khi đương đơn cung cấp tất cả các tài liệu, IMA sẽ gửi thư mời cho đương đơn (người thụ hưởng AKA), mời đương đơn và người phụ thuộc của mình gọi đến văn phòng của chúng tôi để lấy dữ liệu sinh trắc học. Sau 3 đến 5 ngày IMA sẽ cấp Giấy chứng nhận cư trú và Thẻ.

Câu 9.2: Giấy chứng nhận cư trú và Thẻ cư trú có thời hạn sử dụng không?

Miễn là tất cả các yêu cầu được quy định trong LN288 năm 2015 sẽ tiếp tục được đáp ứng, Giấy chứng nhận cư trú và thẻ Cư trú sẽ không có thời hạn sử dụng giúp phản ánh vị trí nhập cư nói trên, ban đầu sẽ có hiệu lực trong 5 năm, sau đó có thể gia hạn. Trong trường hợp Thẻ cư trú được cấp cho trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi và trẻ vị thành niên 14 tuổi, thẻ có hiệu lực trong 5 năm bình thường, thẻ cư trú của trẻ vị thành niên đó sẽ hết hạn sau một tháng kể từ ngày sinh nhật 14 tuổi. Áp dụng tương tự khi người phụ thuộc bước sang tuổi 18.

Câu 9.3: Có bất kỳ sự miễn trừ nào khi gửi sinh trắc học, như em bé hoặc người khuyết tật?

Có, trẻ em được miễn sinh trắc học đến 6 tuổi. Tuy nhiên, mẫu ID2 cùng với 2 ảnh cỡ hộ chiếu được chứng nhận cần phải được nộp cho mỗi trẻ. Đối với người khuyết tật sẽ quyết định theo từng trường hợp.

Câu 9.4: Đương đơn và những người phụ thuộc có cần phải trải qua bài kiểm tra ngôn ngữ về tiếng Malta/tiếng Anh không?

Không.

Câu 9.5: Sau khi gia hạn Thẻ cư trú sau 5 năm, các khoản phí khác có được áp dụng không?

Có. Mỗi cá nhân phải trả € 27,50 mỗi năm để được gia hạn Thẻ cư trú.

Câu 9.6: Sau khoảng thời gian 5 năm ban đầu, khi gia hạn thẻ cư trú, đương đơn và những người thụ hưởng khác có cần phải đến Malta để lấy lại sinh trắc học của họ không?

Có 3 bộ dữ liệu sinh trắc học được ghi lại cho mỗi đương đơn, do đó có thêm 2 bộ trong tệp, các bộ bổ sung có thể được sử dụng trong trường hợp có vấn đề kỹ thuật và/hoặc trong trường hợp thay đổi địa chỉ và/hoặc trong trường hợp mất thẻ trong thời gian hiệu lực của thẻ. Trong những trường hợp như vậy, đương đơn và/hoặc người phụ thuộc của họ sẽ được yêu cầu đến Malta để thu thập dữ liệu sinh trắc học. Trong trường hợp Thẻ cư trú được cấp cho trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi và trẻ vị thành niên 14 tuổi trong thời hạn hiệu lực 5 năm bình thường, thẻ của trẻ vị thành niên đó sẽ hết hạn sau một tháng kể từ ngày sinh nhật thứ 14. Trong trường hợp như vậy, một bộ dữ liệu sinh trắc học khác sẽ được sử dụng. Áp dụng tương tự khi phụ thuộc bước sang tuổi 18.

Câu 9.7: Cơ quan Nhận diện Malta có hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho việc cấp thị thực cho đương đơn cho các mục đích du lịch không?

Cơ quan nhận diện Malta chỉ có thể cung cấp sự hỗ trợ thông qua Đơn vị thị thực trung ương sau khi Thư chấp thuận được ban hành.

Câu 9.8: Việc bắt đầu thuê bất động sản có cần phải càng gần với cuộc hẹn của Cơ quan nhận diện Malta càng tốt không?

Tốt nhất là Thỏa thuận cho thuê nên bắt đầu gần nhất với việc nộp bằng chứng cuối cùng. Điều tương tự cũng áp dụng cho Chính sách y tế.

Câu 9.9: Chính sách y tế có bắt buộc phải được nộp cùng với các yêu cầu khác sau khi đơn xin đã được phê duyệt không?

Có, phải chứng thực Chính sách y tế, hoặc giấy tờ tương tự phải được nộp.

Câu 9.10: Sau khi đơn xin được chấp thuận, đương đơn phải cung cấp dữ liệu Sinh trắc học ở đâu? Cả gia đình có phải đến Malta không?

Sau khi có thư mời, đương đơn và tất cả những người phụ thuộc phải đến Malta để thu thập dữ liệu Sinh trắc học của họ. Tuy nhiên, theo quyết định của IMA và một số điều kiện nhất định được đưa ra, việc thu thập dữ liệu Sinh trắc học cũng có thể được thực hiện ở Trung Quốc. Trong trường hợp thứ hai, đương đơn và Người phụ thuộc sẽ phải đến Malta để lấy thẻ cư trú của họ.

10. Thời gian bên ngoài Malta trong 5 năm được hưởng lợi từ giấy phép cư trú MRVP

Câu 10.1: Làm cách nào người thụ hưởng và người phụ thuộc cho thấy họ đã rời khỏi Malta trong khoảng thời gian quy định?

Cơ quan nhận diện Malta sẽ cần một bản tuyên bố hàng năm (trong trường hợp năm năm đầu tiên) từ Người thụ hưởng nói rằng anh ấy/cô ấy và tất cả những người phụ thuộc đang tuân thủ yêu cầu này khi nộp Mẫu MRVP5 – Mẫu Tuân thủ chính thức.

Câu 10.2: Người nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Malta bằng cách nhập tịch không?

Có, một người nước ngoài có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Malta bằng cách nhập tịch sau khi tiếp tục cư trú ở Malta trong thời gian năm năm. Anh ấy / cô ấy nên cư trú ở Malta trong suốt mười hai tháng ngay trước ngày nộp đơn và bốn năm trong khoảng thời gian sáu năm trước đó. Anh ấy phải có kiến ​​thức về nói/viết tiếng Anh và tiếng Malta, về đầu óc tỉnh táo và cách cư xử tốt.

Theo Luật pháp, Bộ trưởng có toàn quyền cấp hoặc từ chối đơn. Do đó, điều đó không có nghĩa là nếu một người như vậy thỏa mãn các điều kiện đã nói, anh ấy/cô ấy sẽ được tự động cấp quyền công dân bằng cách nhập tịch. Quyết định của Bộ trưởng dựa trên các chính sách nội bộ, theo đó trong số các yêu cầu khác, số năm cũng có thể là một đặc điểm trong việc kiểm tra yêu cầu tương đối.

Câu 10.3: Đương đơn có cần phải có mặt trong thời gian tối thiểu ở Malta không? Có được phép không có mặt tại Malta không?

Không cần phải có mặt trong thời gian tối thiểu ở Malta.

11. Giấy phép lao động

Câu 11.1: Người thụ hưởng theo chương trình có thể được cấp giấy phép lao động để được tuyển dụng hoặc tham gia kinh doanh tại Malta theo quan điểm của Điều 11 của Đạo luật Di trú không?

Không, LN 288 năm 2015 không cho phép Người thụ hưởng đối với bất kỳ giấy phép lao động nào. Người thụ hưởng vẫn cần phải xin giấy phép làm việc.

Câu 11.2: Làm thế nào để Người thụ hưởng và/hoặc người phụ thuộc có thể xin giấy phép lao động?

Ngày nay, những người phụ thuộc, ngoại trừ vợ/chồng đương đơn, không thể hoạt động kinh tế để giữ quyền cư trú theo MRVP. Người thụ hưởng và vợ/chồng đương đơn có thể nộp đơn xin giấy phép lao động bằng cách nộp đơn thông qua các kênh thông thường.

Câu 11.3: Làm thế nào Người thụ hưởng và/hoặc người phụ thuộc có thể áp dụng để thành lập doanh nghiệp ở Malta?

Người thụ hưởng hoặc vợ/chồng đương đơn có thể nộp đơn, thông qua các cơ quan có thẩm quyền, để thành lập một doanh nghiệp ở Malta, miễn là họ tuân thủ luật pháp hiện hành. Một người phụ thuộc cũng làm tương tự, nhưng, nếu đơn đăng ký được chấp nhận, anh ta/cô ta sẽ mất tư cách là người phụ thuộc theo MRVP vì anh ta/cô ta sẽ không còn phụ thuộc về kinh tế nữa.

Câu 11.4: Thuế của khách hàng là người lao động: Tôi đã tìm thấy thông tin về thuế suất 15% đối với thu nhập từ nước ngoài được chuyển đến Malta và 35% đối với thu nhập từ Malta. Điều này có ý nghĩa gì?

Chương trình này không mang theo bất kỳ khoản trợ cấp thuế và/hoặc ưu đãi nào. Thuế theo luật định được áp dụng và nên tìm lời khuyên của chuyên gia tư vấn thuế.

Câu 11.5: Người phụ thuộc còn nhỏ tuổi của đương đơn có được hưởng giáo dục miễn phí khi cư trú ở Malta không? Nếu vậy, điều này cũng áp dụng cho giáo dục Trung học và Đại học (tức là Đại học)?

Không, theo MRVP, trẻ vị thành niên không được hưởng giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, nếu đương đơn xin giấy phép lao động, con cái của họ sẽ được hưởng giáo dục tiểu học và trung học miễn phí tại các trường công lập.

Câu 11.6: Đương đơn có thể làm việc tại một quốc gia EU theo MRVP không?

MRVP không cấp cho Người thụ hưởng bất kỳ quyền làm việc nào trong Khu vực Schengen. Do đó, họ sẽ cần phải xin giấy phép làm việc ở quốc gia Schengen theo quy định của quốc gia cụ thể.

12. Du lịch

Câu 12.1: Người sở hữu thẻ cư trú có được phép du lịch tại các quốc gia miễn thị thực trên khắp châu Âu hay chỉ ở các nước Schengen?

Những người có thẻ cư trú MRVP chỉ có thể đi đến các quốc gia Schengen và trong thời gian tối đa là 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày. Lữ khách nên mang theo một tài liệu du lịch hợp lệ.

13. Thay đổi tình trạng của một người được hưởng lợi từ MRVP

Câu 13.1: Khi người phụ thuộc đến sinh nhật lần thứ 27 của mình, họ có tự động mất quyền cư trú ở Malta không? Người phụ thuộc nói trên có được yêu cầu, vào hoặc trước khi đến tuổi 26, nộp đơn xin MRVP dưới tên của anh ấy / cô ấy không?

Có, khi đạt 27 tuổi, người phụ thuộc có liên quan sẽ mất tình trạng cư trú ngay cả khi họ tiếp tục là người phụ thuộc của Người thụ hưởng. Nếu họ đáp ứng các điều kiện của chương trình với tư cách là Người thụ hưởng theo quyền riêng của mình, họ có thể nộp đơn đăng ký riêng. Họ có thể làm như vậy trước sinh nhật thứ 27 của mình với điều kiện họ từ bỏ quyền cư trú của mình như một người phụ thuộc. Nếu họ không thể đáp ứng các điều kiện của chương trình, mọi yêu cầu ở lại Malta sẽ được xem xét dựa trên giá trị của vụ kiện và theo các quy tắc và chính sách quốc gia hiện hành tại thời điểm đó.

Câu 13.2: Khi trẻ em thuộc MRVP đến 18 tuổi, chúng có bị mất tư cách cư trú ở Malta không?

Không, chúng không mất tình trạng cư trú MRVP vìvẫn đủ điều kiện cho đến khi bước qua 27 tuổi miễn là chúng đáp ứng các quy định của LN288 năm 2015.

Câu 13.3: Nếu Người thụ hưởng quyết định từ bỏ quyền cư trú của mình ngay tại Malta trong vòng 5 năm đầu tiên và chuyển đến một quốc gia khác, sau đó họ có thể bán trái phiếu ngay lập tức không hay họ phải đợi 5 năm cho đến khi họ có thể bán trái phiếu? Câu hỏi tương tự áp dụng cho hợp đồng cho thuê BĐS: Nếu họ muốn rời khỏi Malta trước khi hết 5 năm đầu tiên, sau đó họ có thể thoát hủy bỏ đồng thuê không hay hợp đồng cho thuê phải đủ 5 năm? Theo quan điểm của chúng tôi, điều này có thể được thực hiện nhưng sẽ dẫn đến việc chấm dứt chứng nhận.

Thực tế là khi Người thụ hưởng bán trái phiếu và không tuân thủ thỏa thuận tài sản đủ điều kiện, họ sẽ tự động mất trạng thái của mình và điều này áp dụng ngược lại, nghĩa là, nếu họ từ bỏ chứng nhận của mình, họ sẽ có không có nghĩa vụ phải thực hiện nó. Nếu Người thụ hưởng từ bỏ và/hoặc mất quyền cư trú của mình, bất kỳ người phụ thuộc nào được hưởng lợi từ quyền cư trú thông qua cùng một giấy chứng nhận sẽ tự động mất quyền cư trú của họ.

14. Mẫu tuân thủ chính thức (MRVP 5)

Câu 14.1: Mẫu tuân thủ chính thức (MRVP 5) được đề cập trong Hướng dẫn là gì?

Mẫu Tuân thủ chính thức (MRVP 5), được đề cập trong Hướng dẫn, là mẫu chính thức mà Người thụ hưởng sẽ phải điền vào mỗi năm một lần trong 5 năm đầu và cứ sau 5 năm một lần và Luật sư đại diện chịu trách nhiệm cho việc nộp các hình thức như vậy. OCF tự nó là một tuyên bố rằng các nghĩa vụ của khách hàng đang được thỏa mãn theo quy định. Mẫu đơn này phải được điền và ký bởi Người thụ hưởng. Trách nhiệm của Luật sư đại diện, là đảm bảo rằng biểu mẫu này được cung cấp kịp thời cho MRVP cùng với tất cả các tài liệu hỗ trợ. Luật sư đại diện phải ký vào mẫu này chỉ nhằm mục đích thu thập và quản trị.

Câu 14.2: Quy trình gia hạn thẻ cư trú là gì? Luật sư đại diện sẽ được tham gia ở mức độ nào?

Thẻ cư trú sẽ được cấp có giá trị trong 5 năm, trừ khi người phụ thuộc bước qua 14 hoặc 18 tuổi, trong trường hợp đó, hiệu lực của thẻ chấm dứt vào ngày sinh nhật của họ. Trong các trường hợp sau, thẻ được gia hạn tự động, miễn phí. Các yêu cầu gia hạn cho thẻ cư trú có thời hạn 5 năm, phải từ Luật sư đại diện, miễn là người thụ hưởng tiếp tục tuân thủ các quy định của LN288 năm 2015.

Câu 14.4: Sau 5 năm, Người thụ hưởng cần nộp Mẫu tuân thủ chính thức cứ sau 5 năm, để cho thấy rằng họ vẫn đang hoàn thành nghĩa vụ. Có phải tất cả các nghĩa vụ cần phải được giữ lại? Có khoản phí nào cần phải trả không? Có tài liệu nào cần điền và nộp không?

Sau năm năm, khách hàng của bạn không cần giữ lại khoản đầu tư đủ điều kiện cũng như bất động sản đủ điều kiện. Điều tương tự cũng áp dụng cho số vốn €500.000 và / hoặc thu nhập €100.000 mỗi năm. Mặc dù vậy, họ vẫn được yêu cầu cung cấp địa chỉ cư trú phù hợp để cấp lại thẻ cư trú tương ứng.

15. Khách hàng thay đổi chương trình

Câu 15.1: Nếu Người thụ hưởng MRVP quyết định đổi sang Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (IIP), khoản đóng góp € 30.000 có được khấu trừ từ phí IIP không?

Không. Khoản phí € 30.000 được trả cho MRVP là không hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

Câu 15.2: Khách hàng có thể thay đổi đơn xin IIP của mình sang MRVP không? Tuy nhiên, khách hàng chưa nộp đơn xin Quốc tịch IIP của mình, tuy nhiên anh ta đã nhận được thẻ cư trú 18 tháng của mình thông qua IIP.

Có, miễn là toàn bộ quy trình MRVP sẽ được tuân thủ. Tất cả các khoản phí MRVP dự tính trong LN288 năm 2015 sẽ vẫn có hiệu lực.

Câu 15.3: Nếu đương đơn đã có giấy phép cư trú thông qua chương trình khác nhưng muốn đăng ký MRVP, họ vẫn sẽ được yêu cầu nộp các mẫu cư trú mới, ví dụ: Mẫu K, Mẫu ID 1A & Mẫu ID 2?

Có, đương đơn sẽ được yêu cầu nộp đơn đăng ký cư trú mới cho MRVP. Tài liệu của đương đơn đã nộp trước đó sẽ không có ảnh hưởng đến đơn xin MRVP.

16. Câu hỏi chung

Câu 16.1: Có thời hạn lưu trú tối thiểu bắt buộc trong vòng một năm sau khi Người thụ hưởng có được giấy phép cư trú của họ không?

Không, không có thời gian lưu trú tối thiểu.

Câu 16.2: Người thụ hưởng có thể thêm người phụ thuộc ở giai đoạn sau không?

Có. Người thụ hưởng có thể thêm người phụ thuộc vào giai đoạn sau, tuy nhiên, các điều khoản và điều kiện chính xác vẫn đang được xem xét.

Câu 16.3: Thẻ cư trú không có cần phải trả phí không?

Có. Phí là € 27,50 mỗi người mỗi năm hoặc một phần của nó. Do đó, thẻ có giá trị trong 5 năm có phí € 137,50.

Câu 16.4: Nếu Người thụ hưởng ly hôn với vợ/chồng của mình thì sẽ như thế nào?

Trong trường hợp ly hôn, vợ/chồng của Người thụ hưởng sẽ mất quyền cư trú. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến những đứa con của vợ / chồng mà cha mẹ ruột khác không phải là Người thụ hưởng và những người được đưa vào làm Người phụ thuộc trong đơn xin. Mỗi trường hợp sẽ được đánh giá dựa trên giá trị riêng của nó.

Câu 16.5: Chúng tôi có một khách hàng là công dân EU và vợ/chồng của khách hàng đó là ở quốc gia không thuộc khối EU. Khách hàng của chúng tôi muốn đăng ký MRVP cho vợ/chồng của mình. Về vấn đề này, vì khách hàng của chúng tôi có quốc tịch châu Âu, do đó bị cấm đăng ký chương trình, vợ/chồng của anh ấy / cô ấy (quốc gia không thuộc khối EU) có thể nộp đơn xin MRVP và khách hàng của chúng tôi đóng vai trò là Nhà tài trợ của cô ấy không?

Luật pháp của chúng tôi không cản trở cô ấy nộp đơn đăng ký với tư cách là đương đơn, được hỗ trợ bởi một Nhà tài trợ.

Câu 16.6: Nhà tài trợ có thể theo MRVP không?

Có, Nhà tài trợ có thể theo MRVP. Nhà tài trợ cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết như sau:

  • Mẫu MRVP2, nhân danh Nhà tài trợ, đã hoàn thành đầy đủ (tất cả các phần bao gồm cả Nguồn Quỹ và phần tài sản);
  • Phần A của mẫu MRVP 4, nhân danh Nhà tài trợ;
  • Báo cáo ngân hàng 3 tháng cho tài khoản của người hưởng lợi từ đó các khoản tiền cho ứng dụng MRVP sẽ được chuyển (ví dụ: được chuyển đến Cơ quan nhận diện Malta);
  • Bản sao có chứng thực của tất cả Hộ chiếu Quốc tế hợp lệ của Nhà tài trợ (tất cả các trang);
  • Bằng chứng về việc làm hiện tại (nếu có);
  • Bằng chứng về quyền sở hữu doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu một phần hoặc toàn bộ bởi Nhà tài trợ);
  • Tuyên bố tuyên thệ rằng Nhà tài trợ sẽ tài trợ cho đơn xin MRVP đương đơn và tất cả các nghĩa vụ tài chính liên quan, và cũng sẽ cung cấp cho đương đơn các nguồn lực ổn định và thường xuyên.

Đương đơn vẫn phải hoàn thành toàn bộ Mẫu MRVP2 và cung cấp sao kê ngân hàng 3 tháng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình.

Câu 16.7: Người phụ thuộc trưởng thành có việc làm và nhận mức lương tối thiểu vẫn có thể được đương đơn hỗ trợ khi mức lương tối thiểu không đủ để hỗ trợ cuộc sống của họ không?

Theo pháp lý là không. Một người phụ thuộc không được hoạt động kinh tế.

Câu 16.8: Thẻ cư trú có thể được gia hạn ở nước ngoài thông qua Đại sứ quán Malta không?

Thẻ cư trú không thể được gia hạn thông qua Đại sứ quán Malta.

17. Địa chỉ Văn phòng MRVP phục vụ cho Đơn xin, Cuộc hẹn, Sinh trắc học và Cấp Thẻ Cư trú

Câu 17.1: Đơn xin được nộp cho bộ phận nào của Cơ quan nhận diện Malta?

Các đơn xin phải được nộp tại: Cơ quan nhận diện Malta, MRVP, Clock Tower, Level 1, Tigné Point, Sliema TP 01, Malta.

Câu 17.2: Các cuộc hẹn và sinh trắc học sẽ được thực hiện ở đâu?

Các cuộc hẹn và Sinh trắc học sẽ được thực hiện cùng một địa điểm, tức là tại Cơ quan nhận diện Malta, MRVP, Clock Tower, Level 1, Tigné Point, Sliema TP 01, Malta.

Câu 17.3: Thẻ cư trú sẽ được cấp ở đâu và chúng có thể được thu thập ở đâu?Thẻ cư trú sẽ được cấp và có thể được thu thập cùng một địa điểm, tức là tại Cơ quan nhận diện Malta, MRVP, Clock Tower, Level 1, Tigné Point, Sliema TP 01, Malta.

Top Ten IMM